1. CREDITREFORM

  Creditreform

  Creditreform

  Tere tulemast Creditreform Eesti kodulehele!
   

  Creditreform Eesti OÜ on võlgade sissenõudmisega tegelev ettevõte, mis on tegutsenud Eestis alates 2002. aastast.
   

  Loe edasi...

 2. VÕLGADE SISSENÕUDMINE

  Võlgade sissenõudmine

  Võlgade sissenõudmine

  Võlgnik asub Eestis või välismaal?
   

  Nõuame võlgnevusi sisse olenemata võlgniku asukoha riigist.
   

  Loe edasi...

 3. VÕLGADE ENNETAMINE

  Võlgade ennetamine

  Võlgade ennetamine

  Kuidas ennetada võlglaste tekkimist?
   

  Koostöös meiega on võimalik muuta raha liikumise kiirust ja likviidsust veelgi paremaks.
   

  Loe edasi...

 4. VÕLGNIKULE

  Võlgnikule

  Võlgnikule

  Kas Teie võlgnevus on antud menetlemiseks inkassoettevõttele Creditreform Eesti OÜ?
   

  Olete saanud meilt inkassonõudekirja?
  Võtke meiega kindlasti ühendust ja leiame üheskoos parima lahenduse!
   

  Loe edasi...

 5. VÕTA ÜHENDUST

  Võta ühendust

  Võta ühendust

  Kui Te soovite saada pakkumist, Teil on tekkinud küsimusi või soovite rohkem informatsiooni meie tegevuse kohta, võtke meiega julgesti ühendust.
   

  Täida vorm

Mille alusel on minu võlgnevus(ed) antud sissenõudmiseks Creditreform Eesti OÜ'le?
Kui Teil on jäänud teenuse või kauba eest tasumata on võlausaldajal õigus võlgnevuse sissenõudmiseks pöörduda inkasso poole.

Mida kujutab endast inkassomenetlus?
Inkassomenetluse eesmärgiks on lahendada tekkinud makseprobleem. Kui Teil ei ole võimalik korraga võlgnevust tasuda, siis pakume võimalust sõlmida maksegraafik.

Mille alusel nõutakse nõudekulusid?
Tuleb arvestada, et arve tasumata jätmisega olete tekitanud rahalise kahju, milleks on sissenõudekulu. Vastavalt seadusele on Võlausaldajal ja tema poolt volitatud esindajal (antud juhul Creditreform Eesti OÜ) õigus nõuda kahju hüvitamist. Sissenõudekulu nõudmise alus tuleb Võlaõigusseaduse §-st 115 lg-st 1.

Kas esitatud nõue võib olla aegunud?
Aegumine on tsiviilseadustikust tulenev õigus keelduda võla tasumisest, kui võlausaldaja ei ole pika aja jooksul oma võlga sisse nõudnud. Aegumine ei teki automaatselt, vaid seda peab inimene ise kohtult taotlema.
Andmekaitseinspektsioon on asunud seisukohale, et tasumata vanad võlad võivad maksehäirena kajastuda 13 aastat.
Aegumise kohta saab täpsemat informatsiooni  Andmekaitse Inspektsiooni juhisest: http://www.aki.ee/et/juhised/maksehairete-avaldamine

Kuidas toimida, kui Teil on pretensioone võlanõude suhtes?
Teil on õigus esitada kirjalik pretensioon koos täpsete selgitustega ja tõenditega. Pretensioonile vastatakse 15 tööpäeva jooksul.

Mul on kõik makstud, kuid sain inkassoteate.
Palume võtta koheselt ühendust Creditreform Eesti OÜ'ga. Meie võlainfo töötajad annavad Teile edasised juhised ja info.

Ma ei ole arvet kätte saanud! Mille alusel ma maksan?
Arve mittekättesaamine ei vabasta arve tasumise kohustustest. Teenuse tarbimise või kauba ostu eest tuleb alati tasuda. Kui Te ei ole saanud arvet, siis palume ühendust võtta Creditreform Eesti OÜ'ga ning leiame lahenduse.
Lisaks soovitame alati koheselt teatada oma andmete muutusest, sealhulgas ka aadressi muutusest, mis ennetab taoliste olukordade tekkimist.

Kuidas käituda, kui olen jätnud maksegraafiku osamakse tähtaegselt tasumata?
Soovitame koheselt ühendust võtta Creditreform Eesti OÜ'ga. Edasised juhised annab meie võlainfo töötaja.

Juhul, kui mul on mitu nõuet, kuidas toimub tasumine?
Palume teha tasumisi vastavalt Teile edastatud makse rekvisiitidele, sh lisada viitenumber. 
Juhul, kui tasumine toimub ilma viitenumbrita, siis jagatakse tasumine kõikide aktiivsete võlanõuete katteks.

Mis on viivis?
Viivis on rahasumma, mille tasumist on võlausaldajal õigus võlgniku käest nõuda, juhul kui viimane viivitab rahalise kohustuse täitmisega.
Viivise määr tuleneb võlgniku ja kliendi vahel sõlmitud lepingust. Juhul kui viivise määra ei ole lepingus kokkulepitud, siis lähtutakse seaduses sätestatud määrast.

Mida kujutab endast kohtumenetlus?
Kohtumenetlus on võla sissenõudmine kohtu kaudu - esitatakse hagi, maksekäsu kiirmenetluse- või pankrotiavaldus kohtule läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks.

Mis vahe on kirjalikul ja suulisel maksegraafikul? 
Õigeaegselt sõlmitud kirjalik maksegraafik ning sellest kinnipidamine garanteerib, et Teie võlgnevust ei lisata Creditinfo AS maksehäireregistrisse, Creditreform Inkasso kodulehele võlglaste nimekirja, viivised ei suurene ning Teie osas ei alustata kohtumenetlust.
Suuline kokkulepe neid garantiisid ei anna. 

Sain kirja, kuid see ei avane.
Kõik meie poolt saadetavad kirjad on PDF failid. Kui Teie arvutisse ei ole installeeritud Acrobat Reader programm, siis saate selle tasuta alla laadida aadressilt:
http://get.adobe.com/reader

 

   

 

 

 

Vaata, kes ei täida oma kohustusi!

Võlglased